Teknoloji

Şirketin yola çıkarken benimsediği strateji kendi çığır açıcı teknolojilerini geliştirmek ve kullanmaktı. Bugün AQUAPHOR dünya çapında hane kullanımına dönük su arıtımı konusunda küresel standartları belirler hale gelmiştir.

AQUAPHOR halen lifli iyon değişim sorbentleri alanında dünyanın en büyük üretici şirketidir. Bu sorbentlerin hane kullanımına dönük su arıtma filtrelerinde kullanımı adeta şirketin ve sahip olduğu bilgi birikimin imzası gibidir.

AQUAPHOR araştırma ve geliştirme departmanlarına ve analiz laboratuvarlarına sahiptir. AR-GE laboratuvarlarında yeni su arıtma cihazlarının prototipleri tasarlanmakta, yeni sorbentler ve kompozitler geliştirilmekte, yepyeni teknolojiler üretilmektedir. Analiz laboratuvarlarında gerek hammaddelerin ve üretimde kullanılan parçaların gerekse de tamamlanmış ürünlerin günlük rutin kalite kontrolleri yapılmaktadır.

AQUAPHOR Ar-Ge faaliyetlerine yılda 10 milyon Dolardan fazla yatırım yapmaktadır.

20 yıllık AR-Ge faaliyetleri sırasında şirket dünyaya bir dizi benzersiz teknoloji armağan etmiştir.

Aqualen benzersiz bir lifli kelatlı iyon değişimi sorbentidir. Aqualen ağır metal iyonlarını geri döndürülemez bir şekilde ayırır. Aqualen soğurma yüzeyi geleneksel bir iyon değişimi sorbentine nazaran 33 kat daha geniştir. Her türlü sertlikteki suda aynı oranda etkilidir.

Aqualen teknolojisine dayalı olarak üretilen filtreler geleneksel filtrelere göre 10 kat daha hızlı ve güvenilirdir.